Уважаеми гости, благодарим Ви, че избрахте хотел „Лева“!

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 • Тези правила са разработени на базата на действащото българско законодателство.

Администрацията на хотела може да прекрати предоставянето на услуги на онези гости, които нарушават правилата и не спазват политиката на хотела.

ПРАВИЛА ЗА НАСТАНЯВАНЕ, ПРЕБИВАВАНЕ И НАПУСКАНЕ НА СТАИТЕ В ХОТЕЛА

 • При пристигане в хотела гостът е длъжен да представи личен документ за регистрация.
 • Настаняването е след 14:00 ч., а освобождаването на ползваната стая – най-късно до 12:00 ч.
 • Резервации се пазят до 18:00 ч . В случай на късно пристигане, след 18:00 ч., моля да ни информирате.
 • При желание за по-късно освобождаване на ползваната стая, е необходимо да поискате съгласие и потвърждение от рецепцията на хотела, че е възможно.

При потвърждение , се прилагат следните доплащания:

 • Освобождаване на стаята,  не по-късно от 16:00 ч. – доплащат се 50% от стойността на ползваната стая, спалня, студио или апартамент;
 • Освобождаване на стаята,  не по-късно от 19:00 ч. (без нощувка) – доплащат се 70% от стойността на ползваната стая.

ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ

 • Хотел „Лева“ е оборудван със система за постоянно видеонаблюдение в общите части. От настаняването си в хотела до неговото освобождаване, всеки гост предоставя право да бъде сниман, видеозаписван, или засниман, без заплащане или възнаграждение. Ползвайки услугите на хотела, Вие се съгласявате с видеонаблюдението и спазването на вътрешните правила за сигурност.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА РЕСТОРАНТА

 • Закуската се сервира от 7:00 до 10:00 часа. Обяда и вечерята за туристи заплатили пакет HB или FB е от 12:00 до 13:30 часа и 19:00 до 20:30 часа. Работното време на ресторанта е от 7:00 до 24:00 часа и извън часовете за закуска, обяд и вечеря той работи с меню „А ла карт”. Като поръчки за кухнята се изпълняват до 23:00 часа. Поръчки за румсервиз се приемат от 10:00 до 22:00 часа.
 • Съгласно българското законодателство, не се предлага и сервира алкохол на гости под 18-годишна възраст.

ПОЧИСТВАНЕ НА СТАИТЕ:

 • Стаите се почистват всеки ден от 08:00 до 17:00 ч.
 • В случай, че сте поставили табела „Не безпокойте“ или не желаете почистване,  моля обърнете се към рецепцията на хотела.

ИНТЕРНЕТ

 • На Ваше разположение на територията на хотела има безплатен високоскоростен безжичен интернет.
 • В стаите на хотела разполагате със SMART телевизори

 

ТЕЛЕФОНИ

В хотела:

 • Рецепция – номер 9
  За да се свържете с друга стая от 1-рия до 3-тuя етаж, моля наберете директно номера на стаята. Пример: 205 —> 205.
 • Външни разговори:  не се предоставят.

 

КЛЮЧ

 • Молим Ви, да оставите ключа на рецепция, когато излизате извън хотела.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПОВРЕДИ

 • За своевременното отстраняване на евентуално възникнали повреди, моля уведомете рецепция.

ДРУГИ УСЛУГИ

 • Рецепцията ще Ви окаже съдействие, ако желаете да поръчате такси, ако се нуждаете от медицинска помощ или от информация за екскурзии или мероприятия.

ПРАНЕ И ГЛАДЕНЕ:

 • Дрехи за пране, предадени преди 10:00 ч., се връщат на госта същия ден до 17:00 ч. В останалите случаи услугата се извършва на следващия ден.
 • За експресни поръчки до 3 часа се заплаща допълнително 50% от стойността на услугата.

ПАРКИНГИ

 • Хотелът разполага с безплатни външни паркоместа и открит паркинг.
 • Паркоместа не могат за бъдат резервирани.
 • Хотелът не носи отговорност за нанесена щета върху автомобил на територията на откритите паркинги.

НАСТАНЯВАНЕ С ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ:

 • Ние обичаме животните, но се съобразяваме и с желанията на останалите гости, поради което, не допускаме домашни животни в хотела без клетка.

АСАНСЬОР

 • От съображения за сигурност не се разрешава ползването от деца под 12 години без придружител. Не използвайте  асансьора в случай на пожар.

ПОВЕДЕНИЕ

 • Ние сме вежливи, усмихнати и любезни с нашите гости и очакваме те също да се държат по приятен и културен начин. Личното спокойствие за всеки един от гостите ни, е наш приоритет. Скачания, ругатни и хулиганско поведение са оскърбителни и не се толерират. Хотелът си запазва правото да санкционира гост или гости, които умишлено или по непредпазливост причиняват увреждане на хотела или обзавеждането. Ако тези щети се установят, след като гостът си е тръгнал, хотелът си запазва правото да се свърже с госта или с други органи за по-нататъшна помощ и съдействие.

С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕД И БЕЗОПАСНОСТ В ХОТЕЛА СЕ ЗАБРАНЯВА:

 • Пушенето в стаите и във всички закрити помещения на хотел „Лева“ . В съответствие с българското законодателство, хотел „Лева“ спазва политика да не се пуши във всички вътрешни части на хотела, в това число: стаи за гости, ресторант, общи площи и коридори. Определените зони за пушене са разпределени в рамките на откритата част на хотела. При установяване на нарушение на тази забрана, хотела си запазва правото, да наложи глоба в размер на 100 лв.
 • Предаването на ключа с картата от стаята на странични лица.
 • Съхраняването в стаите на материали и/или предмети, опасни за здравето и живота на околните.
 • Изнасянето и преместването на мебели от стаите.
 • Нарушаването на общоприетите норми на поведение, агресивното поведение и/или действия, застрашаващи здравето и имуществото на околните.
 • Повреждането на имущество на хотела.
 • Достъпът на посетители, които не са гости на хотела, до стаите в хотела е забранен. Приятели на нашите гости могат да се срещат свободно с тях на рецепция или в ресторанта.

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ:

 

 • Тъй като ние сме загрижени за безопасността на нашите гости и персонал, сме взели много сериозни мерки, за да се предотвратят всякакви пожарни инциденти. Всички служители са преминали обучение по пожарна безопасност и са запознати с противопожарните процедури. На гърба на вратите във всяка стая, както и на всеки етаж, са разположени евакуационни планове. Моля, прочетете ги внимателно. Хотелът е оборудван с детектори за дим в стаите и общите части. Има система за пожароизвестяване. На всеки етаж и до всеки пожарен кран са разположени пожарогасители. Ако се открие пожар или дим, запазете спокойствие и се обадете на рецепция веднага

 

ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, НАВОДНЕНИЯ, ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ И ДР.

 • В случай на природно бедствие:

Не изпадайте в паника и запазете спокойствие и следвайте инструкциите на персонала. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 • Храна – Уважаеми гости, с цел спазване на санитарно хигиенните изисквания, не се разрешава внасянето на храни и напитки в спалните помещения.
 • Оборудването на всяка стая се проверява преди настаняване и след напускане.
 • Гостите са отговорни за всички щети и липси в стаите, в които са настанени. При установяване на щета те подлежат на таксуване.
 • Забравени от гостите вещи се пазят до 1 месец, като куриерските разходи за връщането им са за сметка на техните собственици.

ЗА ВАША ИНФОРМАЦИЯ

 • При отваряне на вратата на терасата или прозореца конвектора във Вашата стая се изключва автоматично.

 

ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НАРУШЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ХОТЕЛА:

 • В случай на нарушаване на правилата и политиките на хотела, ръководството може да се прибегне до прекъсване на резервацията веднага, без да носи отговорност за възстановяване на суми или обезщетение. От всички гости и служители се очаква да се придържат към тази политика. 

 

ЖЕЛАЕМ ВИ, ПРИЯТЕН ПРЕСТОЙ В НАШИЯ ХОТЕЛ!